กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ


พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๑)
พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๒)
พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.(๓)
พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส
ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร.


 
กพอ.สพฐ.ตร.
ที่ตั้งหน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล) อาคาร 5 ชั้น 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2205-2558
E-Mail : dvithailand@gmail.com
© 2020 TDVI All rights reserved.