กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บทความน่าสนใจ


การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในงานนิติวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำความรู้ทางชีววิทยาหลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีความในกระบวนการยุติธรรม โดยความรู้ทางชีววิทยาดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ทางพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ องค์ประกอบและสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สารคัดหลั่งจากร่างกาย
ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด

เหงื่อ หลักฐานใหม่ในการพิสูจน์บุคคล

ลายนิ้วมือ เป็นวิธีการที่ทีมนิติวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใช้เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในคดีอาชญากรรมมานานกว่าศตวรรษ อย่างไรก็ดีในบางครั้งลายนิ้วมือก็อาจมีรอยเปื้อนจนมองเห็นไม่ชัดหรือถูกลบทิ้งได้ กรณีเช่นนั้นวิธีการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุอื่นๆ อาจช่วยให้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความหลากหลายมากขึ้น

รายละเอียด

การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีวินาศภัยกับสึนามิ

ช่วงสายๆของวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ พัดเข้ามาที่ 6 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา หลังจากทราบเหตุ สักพักใหญ่ ก็มีโทรศัพท์ประสานงานมาจากนายเวรของท่านแพทย์ใหญ่ (นายแพทย์ใหญ่ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ให้สถาบันนิติเวชวิทยาจัดเตรียมทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลไว้ เพื่อสามารถปฏิบัติงานทันทีที่ต้องการ

รายละเอียด

กพอ.สพฐ.ตร.
ที่ตั้งหน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล) อาคาร 5 ชั้น 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2205-2558
E-Mail : dvithailand@gmail.com
© 2020 TDVI All rights reserved.