กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ"


ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
ขับร้อง นาย กาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์
(นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง สืปสานตำนานเพลง" ปี ๒๔๔๙)
ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัข อยู่ถาวร
นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม #ทรงพระเจริญ #รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี https://www.facebook.com/100069105674019/videos/1855516951324362 https://www.facebook.com/thai4culture/videos/579054263819705 https://www.facebook.com/phralanofficial/videos/571514114515304 https://www.facebook.com/prdofficial/videos/461694288800965

วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน


วิสัยทัศน์


ปฏิบัติหน้าที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในทุกภารกิจที่มีผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถพิสูจน์บุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดตามธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น

ภารกิจ กพอ.สพฐ.ตร.

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 44 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจในสังกัด กพอ.สพฐ.ตร.ที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กพอ.สพฐ.ตร.จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,500 บาท และส่งมอบให้แก่โครงการ “เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ” ของมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อสงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติหรือญาติศพที่ยากไร้ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พ.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ พุดไทย ผู้กำกับการ กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นำกำลังพลข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียด>>

ผกก.กพอ.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ งานตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรและงานอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช การ์เต้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด>>

วันที่ 24 มี.ค.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. พล.ต.ท.สันต์ สุขวัจน์ ที่ปรึกษา (สบ ๘) สพฐ.ตร. และ พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัด กพอ. เข้ารับการอบรมระบบบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Integrated Databese System : FIDS) ณ ห้องประชุม พฐก. และห้องปฏิบัติงาน FIDS

รายละเอียด>>

การบรรยายให้ความรู้จากผู้แทน​คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี (International Committee of the Red Cross – ICRC) วันที่ 2 ก.พ.65 เวลา​ 13.30​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​ ศปก.สพฐ.ตร​ โดย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สพฐ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด กพอ.สพฐ.ตร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้โดยคุณ Oran (ICRC)

รายละเอียด>>

พ.ต.ท.สมเดช แย้มพจนา นวท.(สบ3)กพอ.สพฐ.ตร.และ พ.ต.ต.หญิง พันธ์พิสุทธิ์ มากแสง สว.กพอ.สพฐ.ตร. ได้เข้าร่วมการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี2563 (กรส.63) ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค.2563 ณ.รร.เพิร์ลรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

รายละเอียด>>

ข้าราชการ กพอ.สพฐ.ตร. เข้าร่วมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 (IDMEx 2017) ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.ค.2560

รายละเอียด>>

<<อ่านเพิ่มเติม>>

ข่าวประชาสัมพันธ์


สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 4 ประเด็นการโอนย้ายภารกิจ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่
- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=k__EE1Y4StM [1 ต.ค.2565 ]

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชน

[29 ก.ย.2565 ]

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้าย วินัย และการบริหารงานอื่นๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่
- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=htA7Zq_pztI [24 ก.ย.2565 ]

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
 

[23 ก.ย.2565 ]

ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่

[16 ก.ย.2565 ]

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่
- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio
- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k [10 ก.ย.2565 ]

ปันรักษ์ ? ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่คือร้าน ... ที่ให้โอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ พบกับ ?กาแฟหอมกรุ่น? ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งรอยยิ้ม จากเมล็ดกาแฟอาราบิก้า ส่งตรงจากดอยสามหมื่น รร.ตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมะ 1 จว.เชียงใหม่ และพบกับทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากครอบครัวตำรวจ ที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ ณ ปันรักษ์ คาเฟ่ Punrak Cafe (ตั้งอยู่ภายใน บช.ตชด.) Grand Opening : 25 เมษายน 2565 หนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ จาก ?สมาคมแม่บ้านตำรวจ? โดยคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
https://youtu.be/UhTydStHZG8 https://youtu.be/IgxvPFpy6-8 [ 22 เม.ย.2565 ]

การรับแจ้งความทางออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

www.thaipoliceonline.com [ 29 มี.ค.2565]

นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่งด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา นำมาสู่ ?โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่? ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายไว้ พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ผู้กำกับการ สน.หัวหมาก บอกว่า ?ที่พักคือจุดเริ่มต้นการดำรงชีวิต? จึงได้ทำการปรับปรุง สร้าง ความสวยงาม น่าอยู่ ให้กับ แฟลตตำรวจ สน.หัวหมาก ทั้ง 3 อาคาร ที่สร้างมา 40-50 ปีแล้ว [ 20 พ.ย.2564 ]


<<อ่านเพิ่มเติม>>

บทความน่าสนใจ

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในงานนิติวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการนำความรู้ทางชีววิทยาหลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณาตัดสินคดีความในกระบวนการยุติธรรม โดยความรู้ทางชีววิทยาดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ทางพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ องค์ประกอบและสารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สารคัดหลั่งจากร่างกาย
ผศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียด>>

เหงื่อ หลักฐานใหม่ในการพิสูจน์บุคคล

ลายนิ้วมือ เป็นวิธีการที่ทีมนิติวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใช้เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในคดีอาชญากรรมมานานกว่าศตวรรษ อย่างไรก็ดีในบางครั้งลายนิ้วมือก็อาจมีรอยเปื้อนจนมองเห็นไม่ชัดหรือถูกลบทิ้งได้ กรณีเช่นนั้นวิธีการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุอื่นๆ อาจช่วยให้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความหลากหลายมากขึ้น

รายละเอียด>>

การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีวินาศภัยกับสึนามิ

ช่วงสายๆของวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ พัดเข้ามาที่ 6 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา หลังจากทราบเหตุ สักพักใหญ่ ก็มีโทรศัพท์ประสานงานมาจากนายเวรของท่านแพทย์ใหญ่ (นายแพทย์ใหญ่ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ให้สถาบันนิติเวชวิทยาจัดเตรียมทีมพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลไว้ เพื่อสามารถปฏิบัติงานทันทีที่ต้องการ

รายละเอียด>>

<<อ่านเพิ่มเติม>>

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มสีชมพู

แบบฟอร์มสีเหลือง

เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

กพอ.สพฐ.ตร.
ที่ตั้งหน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล) อาคาร 5 ชั้น 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2205-2558
E-Mail : dvithailand@gmail.com
© 2020 TDVI All rights reserved.